An Oifig Um Chosaint Idirnáisiúnta,

Seachadadh Seirbhísí Inimirce

79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach,

Baile Átha Cliath 2,

D02ND99,

Éire


Teileafón:

+353 1 602 8000


Ríomhphost: 

info@ipo.gov.ie


Oifig Phoibli
08:45 - 16:00  Dé Luain - Dé hAoine


International Protection Office, 

Immigration Service Delivery (ISD),

79-83 Lower Mount Street,

Dublin 2,

D02ND99,

Ireland


Telephone:

+353 1 602 8000

Email:

info@ipo.gov.ie

 

Public Office
08:45 - 16:00  Monday - Friday